Hakkımızda

Hakkımızda

Kent içinde kentle,
doğada doğayla
barışık projeler

Hafif çelik taşıyıcı sistemler , ince çelik saçtan bükülerek elde edilen profiller ile inşa edilirler. Yapısal çelikler içinde daha çok bilinen çekme ağır profillerin inşaat tekniğinden farklılıklar gösterirler.

Ağır profiller kolon – kiriş görevi ile yapının iskeletini kurarlar. İskelet sistem, yatay ve düşey kuvvetlerin tamamını taşır.Hafif taşıyıcı sistemlerde ise duvar ve döşeme kaplamaları taşıyıcı sisteme katkıda bulunur.

STS olarak misyonumuz çok katlı yapılarda yaşamak zorunda kalan ailelerin aynı ekonomik şartlarda bahçeli, müstakil konutlarda yaşayabilmesini sağlamaktır. Artık inanmalıyız ki müstakil konut, bir deprem ülkesi olan Türkiye için bir lüks değil gerekliliktir. Bizce her Türk ailesi buna layıktır.

STS inşaat, gelişmiş ülkelerde özellikle Amerika’da uygulanan hafif çelik taşıyıcılı konut sistemlerini Türkiye’de entegre olarak imal edebilen tamamı Türk sermayeli Amerikan ‘know how’ı kullanan Akşan firmasının Akdeniz bölge bayisidir. Akşan ve STS grup bu sistemi Türkiye’de ilk kez uygulamaktadır.

Bilgisayarda hazırlanan mimari tasarımlar insan eli değmeden CNC tezgahlarında hatasız üretilen bu entegre sistem deprem tehdidi altındaki ülkemiz için gerekli bir teknololojidir.

Amacımız bu teknoloji sayesinde ülkemizde güvenli konut ihtiyacı olan halkımıza gelişmiş ülkelerin tercih ettiği hafif çelik yapı teknolojisinin kullanımını sağlamaktır.

30 yılı aşkın süredir gelişmiş ülkelerde de ve özellikle deprem tehdidi taşıyan coğrafyalarda hafif çelik yapı sistemleri ( Light Gauge Steel ) yoğun olarak kullanılmıştır. Özellikle ABD ‘ de 1950’li yıllardan sonra konut sektöründe artarak tercih edilmiştir. Ancak Türkiye’de yanlış önyargı ve bilgi eksikliğinden dolayı, neredeyse bütün büyük kentleri 1. ve 2 . derecede riskli deprem bölgelerinde konumlanmış ülkemizde, depremde en güvenli yapı türünü oluşturan çelik yapı sistemlerini kullanımı yok denecek kadar azdır.Çeliğin diğer yapı malzemelerine çok üstün mekanik özelliklerden, strüktürel yeteneklerden ve yapım sırasında sağladığı standartlaşma ve kolaylıklardan konut sektöründe faydalanmanın gerekli olduğuna inanıyoruz.